Madaling mamatay, mahirap mabuhay

Madaling mamatay, mahirap mabuhay

Views
Genres: